Overlijden van Mijnheer Paul Pirard

---------
09/11/2020

Het is met veel spijt in het hart en diepe droefheid dat wij u moeten meedelen dat Paul Pirard zaterdag 20 oktober 2020 de strijd tegen Covid-19 onverwacht heeft verloren.
De hele Trane-familie, die u heeft uitgebouwd, rouwt om uw vertrek.
We zullen je stralende glimlach, je positivisme, je vreugde, je ondernemersschap, je luisterend oor, je altruïsme, ... heel erg hard missen!
We gaan er alles aan doen om met deze mooie waarden en eigenschappen de evolutie van Trane verder te zetten zoals jij het graag had gewild.
Het gaat je goed hierboven en dank voor alles wat je het volledige team hebt meegegeven.